Søk


Velg språk
Antall personer reservert i Reservasjonsregisteret

Registrert pr 20.04.2024

Totalt

2 309 546

Prosent av totalt antall reserverte

Reservert mot direkte adressert reklame via post

1 371 042

59 %

Reservert mot reklame via telefon og mobiltelefon

2 306 377

99 %

Reservert mot reklame fra frivillige organisasjoner

2 087 507

90 %


Fylke

Antall per fylke

Svalbard

20

Finnmark

28 322

Troms

72 534

Telemark

73 423

Nordland

108 119

Buskerud

109 010

Vestfold

113 094

Møre og Romsdal

114 410

Østfold

128 620

Agder

132 914

Innlandet

160 611

Rogaland

200 061

Trøndelag

202 213

Oslo

261 511

Vestland

270 387

Akershus

302 128