Søk


Velg språk
Antall personer reservert i Reservasjonsregisteret

Registrert pr 27.11.2021

Totalt

2 276 973

Prosent av totalt antall reserverte

Reservert mot direkte adressert reklame via post

1 333 842

58 %

Reservert mot reklame via telefon og mobiltelefon

2 273 959

99 %

Reservert mot reklame fra frivillige organisasjoner

2 063 415

90 %


Fylke

Antall per fylke

Troms og Finnmark

102 318

Nordland

109 557

Møre og Romsdal

114 609

Agder

131 815

Innlandet

160 868

Vestfold og Telemark

185 467

Rogaland

199 182

Trøndelag

201 772

Oslo

263 226

Vestland

271 262

Viken

536 897