Søk


Velg språk
Antall personer reservert i Reservasjonsregisteret

Registrert pr 01.07.2022

Totalt

2 306 947

Prosent av totalt antall reserverte

Reservert mot direkte adressert reklame via post

1 358 486

58 %

Reservert mot reklame via telefon og mobiltelefon

2 303 796

99 %

Reservert mot reklame fra frivillige organisasjoner

2 088 475

90 %


Fylke

Antall per fylke

Svalbard

15

Troms og Finnmark

101 952

Nordland

109 220

Møre og Romsdal

114 696

Agder

132 260

Innlandet

160 743

Vestfold og Telemark

185 722

Rogaland

199 455

Trøndelag

201 933

Oslo

262 462

Vestland

271 116

Viken

537 875